Zuiderpark Niekerk overgedragen aan Dorpsbelangen

Wethouders Sjabbo Smedes en Elly Pastoor hebben een cheque ter waarde van 10.000 euro overhandigd aan het bestuur van Dorpsbelangen Niekerk, voor het realiseren van een ontmoetingsplek.
Het dorp Niekerk heeft al jaren de wens om van het Zuiderpark (ook wel ‘wandelparkje’ genoemd) een ontmoetingsplek voor inwoners te maken. Om de wensen van het dorp te realiseren is in overleg met  Dorpsbelangen overeengekomen dat de gemeente de grond in erfpacht aan hen overdraagt. Daarnaast ontvangt Dorpsbelangen een jaarlijkse vergoeding voor het onderhoud van het park en stelt de gemeente 10.000 euro beschikbaar vanuit GIDS-gelden; een subsidie om beweging en gezondheid te bevorderen.

De wens om van het Zuiderpark een ontmoetingsplaats te maken voor jong en oud is het laatste nog te realiseren actiepunt uit de dorpsvisie. Het park gaat dienen als een plek voor ontmoeting en ontspanning, met onder meer een natuurlijk amfitheater, een natuurspeelplaats en een wandel- en speelbos.

 


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Hit Express

10:00 14:00