Workshop ‘Vinden & Binden van vrijwilligers’

Onze samenleving verandert. Deze veranderingen hebben invloed op
vrijwilligerswerk. Welke veranderingen dit zijn en hoe je hier als vrijwilligersorganisatie mee om
kunt gaan vertellen we je graag tijdens de workshop ‘Vinden & Binden van vrijwilligers’ op 8
oktober 2019 in Zuidhorn.

Sociaal Werk De Schans wil vrijwilligersorganisaties ondersteunen in het vinden en binden van
vrijwilligers in onze veranderende samenleving. Daarom hebben wij Sterk Vrijwilligerswerk verzocht
een workshop aan te bieden aan vrijwilligersorganisaties in het Westerkwartier. Sterk
Vrijwilligerswerk is een initiatief van zeven provinciale en vijf landelijke organisaties om
vrijwilligersorganisaties te stimuleren. De workshop wordt gegeven door CMO STAMM op 8 oktober
2019 in Zuidhorn.

Inhoud workshop
Tijdens de workshop ‘Vinden & Binden van vrijwilligers’ gaan we in op de veranderingen in de
samenleving en welke invloed deze hebben op het vrijwilligerswerk. We delen we op een
interactieve manier tips hoe organisaties met die veranderingen om kunnen gaan. Daarnaast gaan
we in op verschillende typen vrijwilligers en bespreken we een andere manier van werven en binden.
We delen valkuilen en tips en vragen deelnemers zichzelf de spiegel voor te houden. Hoe doet jouw
organisatie dat nu en wat kunnen jullie anders doen?

Aanmelden
Vrijwilligersorganisaties, zoals sportverenigingen en dorpsbelangen, kunnen een vrijwilliger
aanmelden voor deze workshop. De deelname is gratis. Kijk voor informatie en aanmelding op de
website van Sociaal Werk De Schans www.sociaalwerkdeschans.nl bij de Agenda.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Gospel Time

20:00 20:30