Westerkwartier gemeenten trekken samen op voor schade afhandeling

De Gemeente Zuidhorn wil dat minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat (EZK) schade-afhandeling door gaswinning uit kleine velden en gasopslag beter regelt. Zuidhorn trekt hierin samen op met de Westerkwartiergemeenten en andere gemeenten met kleine gasvelden. Dit heeft tot een eerste succes geleid. Dinsdag 9 oktober heeft de minister een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over een landelijke onafhankelijke beoordeling en afhandeling van mijnbouwschade.

De minister bereidt een wet voor over het afhandelen van schademeldingen in het publieke domein. Voor de uitvoering komt er een zelfstandig bestuursorgaan: het Instituut Mijnbouwschade (IM). Maar alleen voor schade door gaswinning uit het Groningenveld zal het IM de schadevergoeding ook zelf uitkeren. Van overige mijnbouwschade (o.a. gaswinning uit kleine velden en gasopslag) vindt alleen de afhandeling onder publieke regie plaats. De mijnbouwonderneming moet dan de schade vergoeden. Kritiekpunt vanuit gemeenten met kleine velden is, dat de schadeafhandeling van overige mijnbouwschade niet bindend is als deze niet bij wet is geregeld.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma