Vernieuwing ‘de Poel’ Grijpskerk

Er wordt een start gemaakt met de werkzaamheden aan de Poel in Grijpskerk. De werkzaamheden zijn nodig omdat de kademuur van het Poeldiep zo is aangetast dat deze op termijn kan verzakken. In overleg met betrokkenen is door de gemeente Westerkwartier gekeken hoe de Poel functioneler en moderner ingericht kan worden. Naast de werkzaamheden aan de kade wordt ook het straatwerk aangepast en is aandacht voor de groenvoorziening. Naar verwachting zal het geheel in februari zijn afgerond.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Hit Express

22:00 24:00