Veel belangstelling voor Alberdaheerd Marum

Ten zuidoosten van het dorp Marum vindt de komende jaren de ontwikkeling plaats van de nieuwe woonwijk Alberdaheerd II. Het plan bestaat uit 46 woningen (type vrijstaand en halfvrijstaand) en de kavels zijn minimaal 400 m2 groot. Om het uitbreidingsplan Alberdaheerd II te kunnen realiseren, is in 2018 een bestemmingsplanprocedure gestart. De belangstelling voor dit nieuwbouwproject is groot.  De planning is erop gericht de eerste bouwkavels in het voorjaar van 2020 uit te kunnen geven.

 


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

WesterVertier

10:00 12:00