Uitbreiding voorschoolse educatie

Peuters met een risico op taalachterstand kunnen vanaf augustus gebruik maken van 16 uur voorschoolse educatie per week in plaats van 11 uur.  Hiermee kunnen zij op een speelse manier hun achterstand inhalen en een goede start maken op de basisschool. De urenuitbreiding is voor peuters die van het Centrum Jeugd en Gezin  (CJG) een indicatie krijgen voor extra spelen en leren op de peuterspeelgroepen. Gemeenten hebben de wettelijke taak om in 2020 hun aanbod aan voorschoolse educatie uit te breiden. Gemeente Noordenveld start hier dit jaar al mee. Kinderopvang ‘Kidscasa’ heeft 3 voorschools educatie peuterspeelgroepen in Nieuw Roden, Roden en Norg.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Frik in de Middag

14:00 17:00