Tegenvaller voor gemeente Noordenveld

Eind augustus heeft de gemeente Noordenveld onverwacht een negatief bericht ontvangen van het ministerie. De algemene uitkering voor de gemeente is tussentijds sterk naar beneden bijgesteld. De reden hiervoor is dat het ministerie 35 basisgegevens van de gemeente Noordenveld sterk naar beneden heeft bijgesteld. Het gaat hierbij onder andere om het aantal inwoners, minderheden, belastingcapaciteit en jongeren. Ondanks dat er nog veel onzekerheden zijn over deze tussentijdse verlaging, gaat de gemeente vooralsnog uit van het meest negatieve scenario. Dit houdt een tegenvaller in van € 1,6 miljoen voor de begroting van 2020. Het college streeft er naar om de begroting alsnog conform afspraak op 15 november in te dienen bij de provincie.

 


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Gospel Time

20:00 20:30