Tolbert

Op zondag 10 februari 2019 om 15.00 uur wordt er in de serie ‘Muziek in d’olle buurt’ in de dorpskerk van Tolbert een concert gegeven door de bekende organist Ton van Eck (Voorburg/Haarlem). Hij doet dat tezamen met zijn dochter Anne van Eck (viool). Uitgevoerd worden solowerken voor orgel en viool, maar ook stukken voor beide […]

In het kader van de nationale tuinvogeltelling organiseerde IVN  een tuinvogeltelling. Men verzamelde zich bij de Cazemierboerderij in Tolbert Van daaruit vertrok men in kleine groepjes naar een geschikte tuin. Naast het tellen, werd er ook informatie gegeven. Zo was er informatie over de vogelsoorten. Maar ook  over hoe je je tuin vogelvriendelijk kunt maken. […]

De provincie Groningen stelt € 100.000 beschikbaar voor het centrumplan van Tolbert. Dit is een aanvulling op de bijdrage van de gemeente Leek voor dit project. Het doel van het project is het toekomstbestendiger maken van de bestaande woningen, de bedrijfspanden en het ondernemerschap in het centrum van Tolbert. Het project draagt daarmee bij aan […]


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma