Noordenveld

De gemeente Noordenveld organiseert op 27 juni een bijeenkomst over duurzaamheid. Op deze inspiratiebijeenkomst staan vragen centraal als: Wat is dat eigenlijk, duurzaam? Hoe houden we Noordenveld leefbaar voor ons en onze kinderen? Wat kunnen inwoners daarin zelf doen? En wat verwachten zij van de gemeente?  De gemeente nodigt inwoners uit om op 27 juni […]

Op donderdag 20 juni 2019 is er van 19.00 tot 20.30 uur een nooddrinkwateroefening bij de parkeerplaats achter sportcentrum De Hullen. Samen met de WMD drinkwater B.V., de veiligheidsregio Drenthe en het Rode Kruis organiseert de gemeente Noordenveld een oefening. Tijdens de oefening is er zogenaamd een hoofdwaterleiding gesprongen en zit een deel van Roden […]

Op 13 juni geeft wethouder Jeroen Westendorp om 9.00 uur op de Brink in Norg het officiële startsein voor het plaatsen van nieuwe banken, picknicktafels en afvalbakken. Van bestaande banken worden waar nodig de zittingen en rugleuningen vervangen. Eerst is het zuidelijk deel van het buitengebied van de gemeente Noordenveld aan de beurt voor nieuw buitenmeubilair. […]

In navolging op het advies aan minister Wiebes over het opslagplan Norg, hebben de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp instemmingsbesluit van de minister over het opslagplan Norg. De gemeenten zijn van mening dat de minister hun adviezen onvoldoende heeft verwerkt in zijn ontwerp instemmingsbesluit. Gasopslag De gasopslag […]

Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 28 mei het perspectief voor de Vrijetijdsboulevard (VTB) Roden vastgesteld onder voorbehoud van instemming door de gemeenteraad. De gemeente heeft in samenwerking met de ondernemers en grondeigenaren op de VTB het afgelopen jaar een ontwikkelperspectief voor het gebied laten maken. Het perspectief geeft ruimte […]

Noordenveld gaat samen met de eigenaren van de Noordenveldse recreatieparken en zomerhuisjesterreinen aan de slag om voor hun recreatiepark een toekomstperspectief te schetsen. Verblijfsrecreatie is ingewikkeld vraagstuk “De toekomst van de verblijfsrecreatie is lokaal maar ook regionaal, landelijk en zelfs Europees een ingewikkeld vraagstuk”, aldus wethouder Jeroen Westendorp. “Een vraagstuk dat dan ook niet alleen […]

Dinsdag 28 mei om 16.00 uur wordt de Harke Kuipersweg officieel geopend. Wethouder Henk Kosters, de voorzitter van Buurtschap Nietap meneer Koos Strijker en de kleinzoon van Harke Kuipers zullen hiervoor geheel in stijl aankomen om daar het straatnaambord te onthullen. Op deze locatie heeft gemeente Noordenveld gewerkt aan de aanleg van de nieuwe Harke […]

 Heijmans uit Rosmalen,  de Norgerberg uit Norg en de gemeente Noordenveld onderzoeken of het mogelijk is akkerland te ontwikkelen tot een recreatie gebied met daarin enkele recreatie woningen. Met de ondertekening van een intentieovereenkomst van beide partijen en de gemeente is het startsein gegeven. Intentieovereenkomst “Stuifduinenplan” Het plan is om op de locatie van camping […]

Eerste gemeente in Noord-Nederland die dit mogelijk maakt Op donderdag 23 mei zijn de Europese Parlementsverkiezingen in Nederland. De gemeente Noordenveld vindt het belangrijk dat iedereen die mag stemmen, dit ook zelfstandig kan doen. De gemeente maakt het tijdens deze verkiezingen voor mensen met een visuele beperking mogelijk om zelfstandig hun stem uit te brengen. […]

Op woensdag 15 mei 2019 geven pleegzorgorganisaties Leger des Heils, Timon, William Schrikker Pleegzorg en Yorneo het startsein voor een intensieve samenwerking op het gebied van werving pleegouders. Het tekort aan pleeggezinnen blijft overminderd hoog. Om kinderen die het thuis even niet redden een veilige plek te kunnen bieden zijn er altijd nieuwe pleeggezinnen nodig. […]


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma