STUDENTEN HANZE HOGESCHOOL BIEDEN EEN ENERGIZERBOEK AAN

Aan het einde van hun stagejaar in Peize bieden tweedejaarsstudenten Yannick Post en Ruben
Kemerink een uniek boekwerk aan wethouder Jeroen Westendorp en alle directeuren van
basisscholen in de gemeente Noordenveld aan.

Het project is ontstaat uit een opdracht van Peize in Beweging (PiB). PiB is een initiatief van vijf enthousiaste Peizenaren en heeft onder andere ten doel talentontwikkeling onder de kinderen te stimuleren, dit o.a. door meer te bewegen onder en buiten schooltijd.

Het bracht Yannick en Ruben tijdens hun stage op het initiatief om te onderzoeken wat de leraar in de
klas zoal kan doen om met de klas vaker beweegmomenten aan te bieden. Deze momenten leveren
een bijdrage aan de motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling van de kinderen. Het idee voor
een energizerboek werd geboren. Het boekwerk bevat 60 energizers die zijn verdeeld in verschillende
energizers categorieën: energieboost, concentratievermogen, samenwerking, rekenvaardigheid,
taalopfrisser en energizers voor in de buitenlucht.

Wethouder Jeroen Westendorp van Noordenveld, die één van de eerste exemplaren in ontvangst
mocht nemen, vindt het mooi dat dit initiatief in zijn gemeente is geboren. ‘Als wethouder van de
gemeente Noordenveld hebben we enkele jaren geleden het initiatief Peize in Beweging omarmd en
daarmee een kans gegeven. We zien dat daarvan steeds meer binnen het dorp zichtbaar wordt. Extra
gymnastieklessen, een sport- en spelmiddag, kaderontwikkeling bij de sportverenigingen en extra
evenementen zijn daar voorbeelden van.

Dat er nu een boek gepresenteerd wordt dat in geheel Noordenveld verspreid gaat worden, is een mooie vervolgstap. Goed voor onze gezondheid, maar ook goed voor de leerprestaties van onze kinderen. Als gemeente Noordenveld denken we graag mee over een gezonde speel- en leeromgeving voor onze kinderen, want onze jeugd heeft de toekomst.’

Gerard Kemkers, inwoner van Peize en voorzitter van PiB, is trots op het product en analyseert dat dit
boek niet alleen mooi is vorm gegeven maar ook geweldig aansluit in een wereld vol veranderingen.
Gerard Kemkers: ‘Interessante innovaties kunnen ook leiden tot inactiviteit. De digitalisering heeft niet
alleen mooie kanten. Binnen een gezonde levensstijl is bewegen een belangrijke component. Een
kind dient daar op meerdere manieren mee in contact te komen. Binnen het bewegingsonderwijs, bij
(sport)verenigingen, op straat, maar ook tijdens de traditionele lessen in de school kunnen daarvoor
belangrijke stappen genomen worden. Dit boek geeft voor dat laatste vele voorzetten. Een product om
met recht trots op te zijn.’

De studenten zijn erg trots op het ontworpen product en dat de tijd en energie die ze erin hebben
gestoken ook beloond wordt. Op de Hanzehogeschool werd door de docenten met bewondering
gekeken naar het opgeleverde product. Belangrijke rode draad tijdens het ontwerpen van het boek
voor Yannick en Ruben was de quote: “the development of the mind comes through movement” –
Maria Montessori.

Op maandag 1 juli om 09.00 uur zal de officiële presentatie / overhandiging zijn van: T’ even wat
anders boek, geschreven door Yannick Post en Ruben Kemerink. Dit moment zal plaatsvinden op het
plein van de basisscholen: de Eskampen en t’ Spectrum in Peize. Aanwezig zullen zijn; de wethouder
van Noordenveld, directeur van onderwijs Noordenveld, directeuren van de basisscholen in
Noordenveld, leden van de stichting Peize in Beweging, docenten van de Hanzehogeschool en
uiteraard beide studenten en auteurs van het boek.

Peize in Beweging zal het boek beschikbaar stellen aan alle basisscholen in de gemeente
Noordenveld en andere scholen kunnen contact opnemen met de stichting wanneer er interesse is:
info@peizeinbeweging.nl | www.peizeinbeweging.nl


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma