Schets toekomstige Heerestraat

In het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden is een onderzoek naar een nieuwe inrichting van de Heerestraat opgenomen als één van de uit te voeren projecten.
In de afgelopen tijd heeft de gemeente Noordenveld samen met vertegenwoordigers van de Zakenkring, de wijkbelangenvereniging Centrum en Toegankelijk Noordenveld nagedacht over hoe de inrichting van de Heerestraat er in de toekomst uit kan zien.

Uitgangspunt voor de nieuwe inrichting van de Heerestraat is dat het een straat moet zijn waar je goed kunt komen, waar je graag verblijft en een straat die de klimaatverandering (hitte of juist veel regen) goed kan opvangen. Deze uitgangspunten zijn verbeeld in een schets voor de Heerestraat.
Graag horen we van u hoe u kijkt tegen deze verbeelding van de Heerestraat. Op de website www.Roden.nl vindt u de verbeelding van de Heerestraat en de uitleg over de gemaakte keuzes. U kunt tot en met 5 mei uw reactie achterlaten. Uw reactie wordt erg gewaardeerd!


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Maximum Decibel

20:00 21:00