Over ons

Omroep Westerkwartier is de roepnaam van de Stichting Omroep Westerkwartier. Deze nieuwe naam dateert uit 2016 omdat in eind 2016 de gemeenten Leek en Zuidhorn zijn toegevoegd. Bij de oprichting van de omroep was de naam Stichting Lokale Omroep Marum. Nadat de gemeenten Marum en Grootegast in 1999 besloten de Lokale Omroep voor beider gemeenten te steunen, is de naam destijds gewijzigd naar Stichting Lokale Omroep Marum en Grootegast. De Stichting Lokale Omroep Marum werd op 2 februari 1992 opgericht. In 1999 werden de statuten van de stichting aangepast aan de wens om een omroep voor Marum en Grootegast te vormen.

Doel van de omroep
Het doel van de omroep is het uitzenden van omroepprogramma’s bestemd voor de gemeente Marum en Grootegast. Daarbij verzorgt de omroep een programmering van algemeen nut. Dit houdt in dat er wordt ingespeeld op de behoeften in beide gemeenten op het maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige vlak.

Toezicht en wettelijke normen
Het toezicht binnen de eigen omroeporganisatie op de programmering wordt uitgeoefend door het Programmabeleidsbepalend Orgaan (PBO). De leden van het PBO vertegenwoordigen de verschillende maatschappelijke, culturele en godsdienstige stromingen in de gemeenten. De dagelijkse gang van zaken wordt geleid door het bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en diverse leden. Alle verenigingen en organisaties in beider gemeenten en daarbuiten, welke binnen de grenzen van die gemeenten een functie hebben, kunnen zich wenden tot het PBO/bestuur om hun belangen onder de aandacht van de luisteraars te brengen. De programma’s van de omroep vallen onder de richtlijnen en controle van het Commissariaat voor de Media (Mediawet). Het Commissariaat voor de Media is een onafhankelijke instantie, in het leven geroepen door de regering ter controle op de uitvoering van de wetgeving voor publieke omroepen in Nederland.
Radio Westerkwartier is een publieke omroep. Dat wil zeggen, dat zij gehouden is de wettelijke richtlijnen van het Commissariaat voor de Media. Deze richtlijnen zijn vervat in de zogemaande ICE-norm (Informatie, Cultuur en Educatie norm). Programma’s die volgens de norm informatie en educatie brengen moeten lokaal gericht zijn.Bijvoorbeeld: nieuws en actualiteiten uit de regio, discussieprogramma’s over politiek, welzijn en religie, informatie over godsdienst en geestelijk leven, nieuws en actualiteiten voor de jeugd, sportinformatie en -reportages, informatie voor en over minderheden, informatie over kunstactiviteiten, theatermagazine, toeristische informatie, natuur en milieu, medische en gezondheidszaken en populair wetenschappelijke informatie. Programma’s volgens de norm Cultuur in brede zin zijn: Informatie over de bibliotheek, kunstexposities, uitvoeringen, cursussen, etc., uitzendingen van kerkdiensten, herdenkingen en religieuze muziek, informatie over lokale politiezaken, uitzendingen over ontwikkelingen in het basis- en het voortgezet onderwijs, het midden en kleinbedrijf, medisch verantwoorde sportbeoefening, spelprogramma’s voor lokale kandidaten, muziekinformatie voor jongeren en dergelijke.
Radio Westerkwartier wil een goede afspiegeling zijn van de samenleving en probeert daarom uiteenlopende programma’s te maken, voor elk wat wils. Als inwoner van het Westerkwartier kunt u daaraan meewerken. Meedoen kan op diverse wijzen. U kunt natuurlijk als programmamaker, of als technicus betrokken zijn bij de realisatie van één of meerdere programma’s. Maar we zoeken ook mensen die ons kunnen ondersteunen op het gebied van elektronica en elektrotechniek of willen meehelpen bij de organisatie of de promotie van Radio Westerkwartier.
Misschien hebt u zelf een leuk evenement, dat zich prima leent om op de zender uitgezonden te worden. Neem dan contact op met de programmaleiding en we proberen een live-uitzending te realiseren.
Natuurlijk bent u altijd welkom als ‘Vriend van Radio Westerkwartier’ en als u nieuwsgierig bent geworden, maak dan gerust een afspraak om de studio te komen bekijken. De studio is staat tegenover sporthal ‘de Holten’ en heeft ruime parkeerfaciliteiten.

Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma