ONDERNEMERS EN GEMEENTE SAMEN OP WEG NAAR VITALE VERBLIJFSRECREATIE

Noordenveld gaat samen met de eigenaren van de Noordenveldse recreatieparken en
zomerhuisjesterreinen aan de slag om voor hun recreatiepark een toekomstperspectief te
schetsen.

Verblijfsrecreatie is ingewikkeld vraagstuk
“De toekomst van de verblijfsrecreatie is lokaal maar ook regionaal, landelijk en zelfs Europees een
ingewikkeld vraagstuk”, aldus wethouder Jeroen Westendorp. “Een vraagstuk dat dan ook niet alleen
lokaal is op te lossen en dat niet alleen het thema recreatie raakt maar ook duurzaamheid, sociale
zorg, huisvesting, omgevingswet en landschap & natuur. De komende jaren willen wij met alle
betrokken partijen aan de slag om de ambitie en doelen voor een vitale sector in onze gemeente te
halen. Maar nog meer om duidelijkheid te bieden voor de toekomst en samen te werken aan die
toekomst.

Daarbij willen wij tevens een bijdrage leveren aan de Drentse ambitie. Vanuit
samenwerking en verbinding blijven we toeristen een onvergetelijke, onbezorgde vakantie bieden en
hebben we oog voor de mensen die op parken zonder recreatief toekomstperspectief. Ik zie het als
een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke inspanning; samen op weg naar
kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie of passende herbestemming.”

Impuls door Vitale vakantieparken Drenthe

Drenthe ontvangt graag toeristen en wil hen naast gastvrijheid en vermaak, aantrekkelijke en
eigentijdse mogelijkheden bieden om in de provincie te verblijven. Daarom richt Drenthe zich de
komende jaren op vitale vakantieparken. Vakantieparken met bijzondere verblijfsmogelijkheden die
de (oer)natuur, landschapsbeleving en cultuur versterken. Die zijn opgenomen in de omgeving, en
die zich puur richten op de toerist, financieel gezond zijn en ultiem vermaak bieden voor het hele
gezin.

Lokaal programma

Het programma Vitale Vakantieparken Noordenveld laat zien hoe er de komende jaren samen aan de
slag wordt gaan. De gemeente en de provincie ondersteunen en zijn, wanneer nodig, actief
betrokken. Sommige recreatieterreinen draaien uitstekend en behoren tot de topparken. Voor enkele
parken is de toekomst minder rooskleurig en zij moeten op zoek naar een nieuwe bestemming van
hun terrein. Met het programma wordt ook een vervolg gegeven aan de Expeditie Norgerduinen. De
Expeditie onder leiding van wethouder Kosters gaat de fase van uitvoering in. Wethouder Kosters: “Ik
ben blij dat de Expeditie zijn volgende fase ingaat en we enerzijds als het goede voorbeeld d ienen
en anderzijds kennis kunnen ophalen bij de samenwerkende partners op Drentse schaal.”
Nu aan de slag betekent slagkracht en daadkracht

“Zowel op Drentse schaal als op Noordenvelds niveau kunnen ondernemers en/of Verenigingen van
Eigenaren (VvE) profiteren van de Drentse samenwerking. Met behulp van praktische tips en
projecten ter bevordering van de ‘slagkracht’ van de sector, bieden we de ondernemers een steuntje
in de rug. De noodzaak en het moment zijn nu,” benadrukt Jeroen Westendorp. “Nu niet aan de slag
gaan met deze opgaven kan een negatieve invloed hebben op tal van onderwerpen. Een bijwerking
hiervan is imagoschade van het bestaande toeristische product. De energie die nu ontstaat bij
ondernemers en Verenigingen van Eigenaren moeten we omarmen. Aan de andere kant zijn er
financiële middelen beschikbaar gesteld door het Rijk, provincie en ook deden gemeenten een duit in
het zakje.”


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Hit Express

22:00 24:00