Lezing over Anna van Ewsum op 10 oktober a.s. in Zuidhorn

Op donderdag 10 oktober 2019 om 20.00 uur zal dhr. Wouter van Schie een lezing geven in restaurant Balk, de Gast te Zuidhorn over

ANNA VAN EWSUM

Wouter van Schie is docent (hbo), tekstschrijver, communicatieadviseur (De Tekstenman), acteur, toneelschrijver (Makoenders) en dichter. Hij is o.a. auteur van het boek ‘Anna van Ewsum. Haar afkomst, haar leven, haar wereld’, waarin hij een levensbeschrijving geeft van de laatste bewoner van de borg Nienoord te Leek. In zijn voordracht zal hij verschillende aspecten van zijn onderzoek naar Anna van Ewsum belichten, waaronder haar afkomst en huwelijken.

Anna van Ewsum (1640 – 1714) was een machtige borgvrouw, woonachtig op de borg Nienoord te Leek. Zij was de dochter van Willem van Ewsum, heer van Nienoord, Vredewold en Noordwijk en Margaretha Beata von Freitagh zu Gödens. Ze was enig kind en de laatste erfgename van een van de belangrijkste adellijke families in de Ommelanden. Na het overlijden van haar vader in 1643 erfde Anna Nienoord en bijbehorende landerijen.

De moeder van Anna hertrouwde in 1645 met Rudolf Wilhelm von Inn- und Kniphausen. Op haar zeventiende trouwde Anna in 1657 met de jongere broer van haar stiefvader, Carel Hieronymus. Hij was lid van de Staten van Groningen en als zodanig ook afgezant naar de Staten-Generaal. Hij stierf echter al in 1664 op 31-jarige leeftijd in Den Haag tijdens de terugkeer van een ambtsreis naar Vlaanderen.

In oktober 1665 hertrouwde de weduwe Anna met Georg Wilhelm, een achterneef van haar eerste man. Hij werd in 1694 door de keizer van het Heilige Roomse Rijk verheven tot rijksgraaf, wat het echtpaar in aanzien deed stijgen. De Gouden Bul van deze verheffing bevindt zich in het Rijksarchief te Groningen. Anna overleed op 6 november 1714 en werd bijgezet in het praalgraf bij haar twee echtgenoten. De bekendheid van Anna is mede te danken aan het prachtige praalgraf in de kerk van Midwolde.

Entree leden HKZ en Aeldakerka € 4,00 (koffie/thee), niet-leden € 7,00 (incl. koffie/thee)

Volgende lezing: 26 november a.s. om 20.00 uur bij restaurant Balk (Dineke v.d. Wal en Albert Buursma over hoe persbureau D van der Veen de afsluiting van de Lauwerszee in kaart heeft gebracht in combinatie met het project “Beeld van Zuidhorn”.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Gospel Time

07:00 09:30