JMZ Festival voor alle jonge mantelzorgers uit de provincie Groningen.

Op zaterdagmiddag 8 juni vindt van 14.00 tot 18.00 uur het JMZ Festival plaats op het Suikerunieterrein in Groningen. Het JMZ Festival is een gratis festival voor alle jonge mantelzorgers uit de provincie Groningen. Het festival wordt georganiseerd om jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten. Tegelijk is het voor de jongeren een goed moment om even te ontspannen.

 Programma JMZ Festival

Het festival wordt georganiseerd door het Expertteam JMZ Groningen – waar Sociaal Werk De Schans vanuit de gemeente Westerkwartier lid van is – en gecoördineerd door CMO STAMM. Op het festival kunnen jonge mantelzorgers samen met een vriend of vriendin deelnemen aan allerlei workshops. Ook is er een optreden van rapper GINGER (bekend van The Voice). Ter afsluiting is er een BBQ.

 Jonge mantelzorgers in de gemeente Westerkwartier

Een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland heeft een ouder met psychische of lichamelijke problemen, een verslaving of een beperking. Vaak hebben zij verantwoordelijkheden die helemaal niet passen bij hun leeftijd. De impact die deze verantwoordelijkheden hebben op de jongeren, mag niet onderschat worden.

 Het vroegtijdig zorg dragen voor een familielid kan verschillende gevolgen hebben. Jongeren die thuis met een zorgsituatie te maken hebben, vinden het soms zwaar om dit te combineren met school of een vrijetijdsbesteding. Schoolverzuim, weinig contact met leeftijdsgenoten, onder prestatie en een slecht zelfbeeld zijn slechts enkele gevolgen hiervan.

Sociaal Werk De Schans is er voor jonge mantelzorgers in de gemeente Westerkwartier. Onze medewerkers bieden ondersteuning en organiseren regelmatig leuke activiteiten voor jonge mantelzorgers, zoals de jaarlijkse Fun dag tijdens de herfstvakantie. Hou voor meer informatie hierover onze website www.sociaalwerkdeschans.nl in de gaten.

Week van de Jonge Mantelzorger

Het JMZ Festival maakt onderdeel uit van Week van de Jonge Mantelzorger. Doel van deze week is zichtbaarheid en (h)erkenning voor de jonge mantelzorger. Meer informatie hierover is te vinden op www.mantelzorggroningen.nl/voor-jongeren.

 Aanmelden of meer informatie?

Jonge mantelzorgers van 8 tot 23 jaar uit de gemeente Westerkwartier kunnen zich tot 3 juni aanmelden voor het JMZ Festival bij Sociaal Werk De Schans. Stuur hiervoor een mail naar buurtwerker Inge Sijtsema via i.sijtsema@sociaalwerkdeschans.nl. Na aanmelding ontvang je aanvullende informatie over het festival.

Wil je meer weten over wat wij doen voor jonge mantelzorgers in de gemeente Westerkwartier? Neem dan contact op met mantelzorgcoördinator Jolique Luscuere via (0594) 745 620 of j.luscuere@sociaalwerkdeschans.nl.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma