Herdenking Einde Japanse Bezetting voormalig Nederlands Indië in Marum

Voor de zesde keer zal er op 15 augustus om 19:00 uur, in Marum aan de Noorderringweg 41 9363 HA Marum, de Herdenking van het einde van de Japanse Bezetting 1945 in voormalig Nederlands Indië, worden gehouden.

De officiële herdenking wordt in Den Haag gehouden op 15 augustus om 12:00 uur.

Vanaf 2014 wordt de Herdenking ook in Marum gehouden. De behoefte om samen te zijn en te herdenken welk leed en welke verschrikkingen zich onder het Japanse bewind afspeelden is groot. Dat de behoefte groot is blijkt wel uit het groeiende aantal bezoekers. Wat zeker opvalt is de belangstelling van de jongeren. Het zijn niet alleen de eerste generatie (al op zeer hoge leeftijd) en tweede generatie die op de Herdenking komen, maar ook de derde en vierde generatie Indische Nederlanders en Molukkers.

De eerste generatie heeft de oorlog en de vlucht uit Nederlands Indië en later Republik Indonesia aan de lijve meegemaakt. Zij kwamen in Nederland en moesten zich aanpassen. De tweede generatie wordt gevormd door mensen die de oorlog hebben meegemaakt toen ze nog jong of heel jong waren of geboren werden na de oorlog. Dit is de groep mensen die in Nederland te maken kreeg met een maatschappij waar ze in moesten passen (bijvoorbeeld op school), maar ook moesten passen in de opvoeding thuis gebaseerd de koloniale cultuur. De derde generatie is de groep die verhalen hoort van opa’s en oma’s en van hun ouders. De groep is helemaal aangepast aan deze maatschappij en deze cultuur. Dit is de groep die veel vragen heeft en geconfronteerd wordt met soms het zwijgen over die tijd.

Het programma van de Herdenking op 15 augustus in het kerkje in Marum ziet er als volgt uit:

18:45 aanloop belangstellenden

18:50 kerkklok luidt

19:00 Molukse Gospelgroep zingt 2 liederen.

19:05 Tony Simon heet iedereen van harte welkom

19:10 Wethouder E. Pastoor van de gemeente Westerkwartier houdt toespraak

19:20 2 minuten STILTE

19:22 Molukse Gospelgroep Hosiana zingt Wilhelmus en Maluku Tanah Airku

19:25 Kransen en bloemen leggen bij het Oorlogsmonument

Tot 20:00 uur koffie/thee in de kerk

20:00 Tony Simon opent de avond

20:05 Verhalen rond “Mijn Poesaka (erfstuk)”.

4 sprekers vertellen in 10 minuten hun verhaal.

21:00 Einde van de avond. Er is tijd om na te praten bij een drankje.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma