FEESTELIJKE OPENING FIETSVRIENDELIJKE ROTONDE

Op donderdag 6 juni vanaf 13.30 uur fietst wethouder Alex Wekema samen met de leerlingen van groep 5/6 van Samenwerkingsschool De Schans over de vernieuwde Norgerweg naar de rotonde Haulerwijksterweg in Een. Vervolgens wordt de rotonde op historische wijze geopend.

 Fietsvriendelijke rotonde

In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2015-2025) is bewust gekozen om de fiets op 1 te zetten, in denken en doen. Maar wel waar het veilig kan. Een van de maatregelen is het aanpassen van de voorrang op rotondes binnen de bebouwde kom.

Wethouder Alex Wekema: ”Samen met de Vereniging Plaatselijk Belang Een zijn we zeer positief over de fietsvriendelijke rotonde, de drempels en ook het vernieuwde deel van de Norgerweg. Ook in Een zetten we de fiets op 1, zodat meer mensen gaan fietsen naar werk en school.”

 


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma