DE ZILVEREN LEGPENNING VAN VERDIENSTE VAN DE GEMEENTE NOORDENVELD

Op zondag 22 september 2019 reikt wethouder Jeroen Westendorp om 12.30 uur tijdens de ‘FIM Long Track World Championship Finale’, de Zilveren Legpenning van verdienste van de gemeente Noordenveld uit aan het bestuur van de Stichting Motorsport Noordenveld. De legpenning wordt toegekend in verband met het 50-jarig bestaan van de stichting. De legpenning wordt uitgereikt aan in de gemeente gevestigde en werkzame verenigingen en instellingen die hiervoor naar het oordeel van burgemeester en wethouders wegens hun bijzondere verdiensten in aanmerking komen.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

WesterVertier

10:00 12:00