Centrumvernieuwing Tolbert ondersteund door provincie Groningen

De provincie Groningen stelt € 100.000 beschikbaar voor het centrumplan van Tolbert. Dit is een aanvulling op de bijdrage van de gemeente Leek voor dit project. Het doel van het project is het toekomstbestendiger maken van de bestaande woningen, de bedrijfspanden en het ondernemerschap in het centrum van Tolbert. Het project draagt daarmee bij aan de leefbaarheid in Tolbert.

Naast de nieuwbouw van een toekomstbestendige supermarkt wordt in het bestaande pand van Poiesz nieuwe huisvesting voor een aantal bestaande ondernemingen gerealiseerd. De bestaande bedrijfspanden met bovenwoningen en naastgelegen woningen van Wold en Waard worden gesloopt. Uiteindelijk wordt ook het openbaar gebied rondom de nieuwe supermarkt verbeterd.

Een voor de voorwaarden voor de bijdrage van het college van de gemeente Leek is verkrijgen van goedkeuring van de gemeenteraad op het verhogen van het beschikbare krediet. Het raadsvoorstel hiervoor wordt momenteel voorbereid. De gemeente draagt bij aan de kwaliteitsverhoging van het openbaar gebied.

Poiesz Supermarkten is trekker van het project, waarin ook Wold en Waard een rol speelt. Tijdens een informatiebijeenkomst op maandag 16 april 2018 heeft Poiesz dit besluit toegelicht.


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

Hit Express

22:00 24:00