Verkeer

De nieuwe doorfietsroute Groningen-Leek komt ten zuiden van de A7, met twee routes naar Leek en ten noorden van de A7 een parallel fietspad ter hoogte van Oostwold. De parallelle fietsroute over de Zonnewal is een belangrijke wens van het dorp Oostwold. Via de doorfietsroute fiets je comfortabel, snel en veilig tussen Groningen en Leek. […]

Na een lange periode hard werken is de vernieuwde P+R bij de A7 op in Leek klaar voor gebruik. Er stoppen in de spits 12 bussen per uur richting Groningen, lang wachten op de bus is dus niet nodig. Zo ben je bijvoorbeeld snel in het centrum van Groningen zonder dat je last hebt van […]

Rijkswaterstaat voert van 8 juli tot 30 augustus 2019 grootschalige onderhoudswerkzaamheden uit aan de snelweg A7 tussen Boerakker en Marum. Naast asfalteringswerkzaamheden worden 3 duikers onder de autosnelweg vervangen. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden is steeds 1 rijbaan afgesloten. Het verkeer in beide richtingen gaat over versmalde rijstroken op de andere rijbaan. De werkzaamheden […]

Op donderdag 6 juni vanaf 13.30 uur fietst wethouder Alex Wekema samen met de leerlingen van groep 5/6 van Samenwerkingsschool De Schans over de vernieuwde Norgerweg naar de rotonde Haulerwijksterweg in Een. Vervolgens wordt de rotonde op historische wijze geopend.  Fietsvriendelijke rotonde In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP 2015-2025) is bewust gekozen om de […]

Op 7 mei 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het advies van de werkgroep ‘parkeren centrumontwikkeling Roden’ en de gemeenteraad voor te stellen om circa 100 parkeerplaatsen aan te leggen.  Parkeren is al jaren een veelbesproken onderwerp in het centrum van Roden. Parkeren loopt als een rode draad door de huidige […]

Maandag 13 mei starten op en langs de weg Oostindie in Leek de werkzaamheden in het kader van het project Groene dorpsrand Oostindie-Terheijl. De groene dorpsrand strekt zich uit langs de weg Oostindie vanaf de Roomsterweg tot aan de driesprong bij de Oostindischewijk. Belangrijk element van het project is het veiliger maken van de verschillende […]

In het uitvoeringsprogramma Centrumontwikkeling Roden is een onderzoek naar een nieuwe inrichting van de Heerestraat opgenomen als één van de uit te voeren projecten. In de afgelopen tijd heeft de gemeente Noordenveld samen met vertegenwoordigers van de Zakenkring, de wijkbelangenvereniging Centrum en Toegankelijk Noordenveld nagedacht over hoe de inrichting van de Heerestraat er in de […]

In verband met groot onderhoud aan de rijbaan van De Horst is deze weg tussen Peize en Eelde afgesloten van 29 april tot en met 3 mei 2019. Dit is de periode van de meivakantie. Fiets- en bromfietsers kunnen gewoon gebruik blijven maken van het fietspad langs De Horst. Voor gemotoriseerd verkeer wordt een omleidingsroute […]

Vanaf zaterdag 30 maart rijdt de elektrokar weer van en naar het landgoed Nienoord in Leek. Deze elektrokar is beschikbaar gesteld door Stichting de Zijlen en zorgt voor het gratis vervoer van personen en goederen op het landgoed. Sinds 2012 is het landgoed autovrij en wordt de elektrokar ingezet. De vrijwillige chauffeurs van het openluchtvoertuig […]

In verband met de werkzaamheden voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn de beide rotondes nabij de A7 bij Leek het weekend van 12 april vanaf 19 uur t/m maandag 15 april 6.00 uur 2019 gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via op- en afritten bij Boerakker. Daar wordt men  door verkeersregelaars overdag begeleidt. In verband […]


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma

RWK Ochtend MiX

07:00 10:00