Alle registers open!

Zaterdag 13 juli wijdde de Grootegaster organist Annekor Top het nieuw aangeschafte orgel in het restaurant van Het Hooge Heem in met een concert voor bewoners en belangstellenden. In het publiek zaten ook familie van de organist en de weduwe van de vorige eigenaar van het Cantor orgel.

Het wekelijkse zanguurtje op de maandagmorgen wordt altijd goed bezocht en de aanschaf van dit orgel (door de stichting Vrienden van Het Hooge Heem) zal een flinke boost geven aan het plezier van deze activiteit.

Diverse orgelnummers werden ten gehore gebracht, bij sommige nummers trok Annekor Top alle registers open. Vele aanwezigen neurieden mee bij Het Gebed en Amazing Grace, en bij de eerste tonen van Grunnen’s laid, met daarin ook het Friese volkslied verwerkt, zongen alle aanwezigen uit volle borst mee.

Fotobijschrift: Berjo Wortmann van de stichting Vrienden van HHH (links) overhandigt het orgel symbolisch aan Melle Tjeerdsma van Het Hooge Heem. Uiterst rechts organist Annekor Top.

(foto: Myra Eeken-Hermans)


Wat speelt er nu ?

Title

Artist

Huidig programma